CLIP “DẤU ẤN THANH XUÂN” – CHU UYỂN NHI – LỚP 8A2

Các bạn có biết “những điều cực kỳ đặc biệt mà chỉ Alpha có” là gì không?
Hãy cùng xem về 7 điều cực kỳ đặc biệt này dưới góc nhìn cá tính của Chu Uyển Nhi nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *