CLIP CÁC TIẾT MỤC TRONG VÒNG CHUNG KẾT BAND OF THE YEAR 2020

Chúng ta hãy cùng sống lại những phút giây sôi động của cuộc thi BAND OF THE YEAR 2020 tại Alpha School qua các clip ghi lại các tiết mục tham dự vòng chung kết cuộc thi nhé!

Xin mời quý vị xem đầy đủ các tiết mục theo các đường link sau: 

📌 CON CÒ | BAND KIẾN BA KHOANG: https://www.youtube.com/watch?v=fNNCjT3LnI0&list=PLrDF5s48X2xmNS3FNoMTv8QD2nxiA-ZXg&index=1

📌 NỨT | BAND ĐIBI: https://www.youtube.com/watch?v=V6L_AVAsw68&list=PLrDF5s48X2xmNS3FNoMTv8QD2nxiA-ZXg&index=2

📌 VÙNG KÝ ỨC | BAND ĐẮNG: https://www.youtube.com/watch?v=JggUsRHckQ0&list=PLrDF5s48X2xmNS3FNoMTv8QD2nxiA-ZXg&index=3

📌 WISH YOU WERE GAY | BAND NONAME: https://www.youtube.com/watch?v=NVUldXl_DFU&list=PLrDF5s48X2xmNS3FNoMTv8QD2nxiA-ZXg&index=4

📌 ANH THANH NIÊN | BAND PIONEER: https://www.youtube.com/watch?v=Kim5S9GBI6w&list=PLrDF5s48X2xmNS3FNoMTv8QD2nxiA-ZXg&index=5

📌 TRỞ VỀ | BAND ANGLES: https://www.youtube.com/watch?v=QsQQTmzS4w8&list=PLrDF5s48X2xmNS3FNoMTv8QD2nxiA-ZXg&index=6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *