CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DEBATE DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG TÂM QUỐC TẾ

Kỹ năng tranh biện (Debate) là một kỹ trong những kỹ năng quan trọng trong đời sống và trong học tập, làm việc. Tranh biện giúp học sinh xây dựng nhiều kỹ năng cùng một lúc như tư duy logic và phản biện, kỹ năng thuyết trình và đàm phán, kỹ năng làm việc nhóm, hay kỹ năng giải quyết vấn đề.

Bên cạnh đó, kỹ năng tranh biện cũng giúp cho học sinh rèn luyện sự tự tin khi phát biểu trước đám đông, sự sáng tạo trong lập luận, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm và cả kỹ năng lãnh đạo. Những kỹ năng này đặc biệt quan trọng trong việc phát triển bản thân một cách toàn diện.  

Nhằm giúp học sinh Alpha được trau dồi và phát huy ba trụ cột chính của tranh biện là kiến thức, kỹ năng và sự tự tin, Trung tâm Quốc tế triển khai chương trình đào tạo dành cho giáo viên – những người trực tiếp đồng hành với học sinh mỗi ngày. Giáo viên của cả ba cấp học đã tham gia sôi nổi, tích cực trong buổi đào tạo cùng chuyên gia quốc tế đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này và tìm hiểu về:

✔️ Các dạng debate

✔️ Nguyên tắc khi debate

✔️ Thực hành và nhận diện các lỗi debate thông qua việc trực tiếp debate về một chủ đề giáo dục thiết thực

Với những nội dung hữu ích trong buổi đào tạo, chắc chắn thầy cô Alpha sẽ mang đến cho các con học sinh thêm thật nhiều kiến thức để áp dụng trong cuộc sống, công việc và học tập, mở ra cánh cửa bước vào thế giới rộng lớn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *