CHUỖI HỘI THẢO NỘI BỘ CHIA SẺ VỀ LỘ TRÌNH HỌC TẬP DÀNH CHO CÁC KHỐI LỚP TẠI ALPHA

Vào các ngày 12-13-14/06/2020 vừa qua, Alpha School đã tổ chức liên tiếp 4 Hội thảo dành cho các cha mẹ có con chuẩn bị tham gia Hệ THPT 4 năm tại Alpha và dành cho phụ huynh học sinh chuẩn bị lên Khối 4, Khối 5, Khối 7, Khối 8 của năm học tới.

Các Hội thảo sẽ giúp cha mẹ dễ dàng hình dung một cách tổng thể lộ trình học tập của con bao gồm: đặc điểm cho từng giai đoạn giáo dục; những triết lý và phương pháp mang tính chuyên biệt mà Nhà trường sẽ áp dụng cho từng lứa tuổi; những dấu mốc, yêu cầu các con cần đạt được để tiếp tục lên các cấp học kế tiếp tại Alpha; những biện pháp hỗ trợ mà Nhà trường sẽ áp dụng dành cho những học sinh cần giúp đỡ…

Nhận thức rõ những đòi hỏi mới của một thế giới phẳng, Alpha xác định mỗi học sinh của mình phải hình thành được những KỸ NĂNG CỦA THẾ KỶ 21 (21ST CENTURY SKILLS). Chính vì vậy bằng phương pháp dạy học tích cực, hướng năng lực cá nhân, học sinh tại Alpha sẽ được nuôi dưỡng những tư duy tích cực, được trải nghiệm nhiều môi trường khác nhau, được khích lệ để nỗ lực hơn từng ngày, được rèn luyện lòng kiên trì và dũng cảm…

Với cam kết về chất lượng đầu ra, Alpha cũng yêu cầu học sinh mỗi cấp đều phải đạt được những tiêu chuẩn nền tảng trong đó đặc biệt quan trọng là chuẩn giá trị, chuẩn kiến thức, chuẩn Tiếng Anh Quốc tế, chuẩn thể lực. Với những học sinh vẫn còn chưa đáp ứng được những tiêu chuẩn trên, Nhà trường sẽ xây dựng một lộ trình hỗ trợ, yêu cầu cha mẹ cùng học sinh đồng lòng và nỗ lực thực hiện. 

Với sự đầu tư không nhỏ và chuẩn mực về cơ sở vật chất, chuẩn mực về chương trình giáo dục, với đội ngũ con người LUÔN CÓ TRÁCH NHIỆM, LUÔN THỰC HIỆN MÔ HÌNH GIÁO DỤC HƯỚNG NĂNG LỰC CÁ NHÂN, Nhà trường tự hào mỗi trẻ em tại Alpha đều đang được học tập trong môi trường giàu tính nhân văn và nhiều trải nghiệm.

Cảm ơn tất cả phụ huynh đã không quản ngại thời tiết khắc nghiệt đến tham gia Hội thảo và đã có nhiều sự khích lệ dành cho Nhà trường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *