CHÚC MỪNG KẾT QUẢ XUẤT SẮC CỦA HỌC SINH ALPHA DIRECT TRONG KỲ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC TẾ MOS

Xin chúc mừng 71 học sinh lớp 10, 11, 12 – Hệ Alpha Direct đã vượt qua Kỳ thi chứng chỉ Tin học Quốc tế MOS với kết quả rất ấn tượng với hai học sinh đạt số tuyệt đối 1000/1000:

♦ Bạch Bảo Linh – Lớp 11A1

♦ Nguyễn An Trường – Lớp 11A1

Bên cạnh đó: 

76% học sinh đỗ chứng chỉ đạt số điểm trên 800.

♦ Trên 40% học sinh đỗ chứng chỉ đạt số điểm trên 900.

 MOS (Microsoft Office Specialist): là chứng chỉ Tin học văn phòng chuẩn Quốc tế do Microsoft trực tiếp cấp, được công nhận rộng rãi trên thế giới và có giá trị trọn đời. Khi hoàn thành chứng chỉ tin học này, học sinh sẽ được miễn học phần liên quan đến Tin học ở cấp Đại học. Đồng thời, nó cũng hỗ trợ đắc lực cho học sinh – sinh viên phát triển các kỹ năng học thuật liên quan khác. 

Cùng với chứng chỉ IELTS, SAT… thì MOS là cũng là một trong những chứng chỉ quốc tế quan trọng, tăng mức độ cạnh tranh và tạo nhiều lợi thế cho học sinh Alpha ở những bậc học cao hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *