CHÚC MỪNG CÁC HỌC SINH LỚP 5 ĐẠT HỌC BỔNG CHUYỂN CẤP

Học bổng chuyển cấp của Hệ thống giáo dục Alpha dành để GHI NHẬN sự rèn luyện GIÁ TRỊ và HIỂU RÕ BẢN THÂN của những học sinh có nhiều nỗ lực. Từ đó tạo thêm động lực để mỗi mỗi học sinh có mục tiêu phấn đấu và bứt phá vươn lên.

Kết thúc năm học 2020-2021, Nhà trường tự hào được trao cho 7 học sinh sau đây những học bổng xứng đáng với quá trình rèn luyện của các con: 

1. Vũ  Nguyễn  Hà  My – Lớp 5A1 – Học bổng ALPHA KNIGHT

⭐ 2. Nguyễn  Đức  Minh – Lớp 5A1 – Học bổng ALPHA KNIGHT

⭐ 3. Nguyễn Diệu Anh – Lớp 5A2 – Học bổng ALPHA KNIGHT

⭐ 4. Vũ Thế Quân – Lớp 5A2 – Học bổng ALPHA KNIGHT

⭐ 5. Nimkar Dao Param An – Lớp 5A1 – Học bổng ALPHA KNIGHT (2)

⭐ 6. Nguyễn Duy Quân – Lớp 5A1 – Học bổng ALPHA KNIGHT (2)

⭐ 7. Nguyễn Ngân Hà – Lớp 5A2 – Học bổng ALPHA KNIGHT (2)

Nếu như những năm tháng Tiểu học như là nền móng thì bước lên Cấp THCS, các con hãy sẵn sàng đối diện với nhiều thách thức, xây dựng từng bậc thang vững chắc để tự tin bước tới tương lai. Thầy cô tin rằng giá trị nền tảng chính là nội lực để các con tiếp tục tỏa sáng ở những cấp học tiếp theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *