Cameron Ian Lucy

Chức vụ: Giáo viên Tiếng Anh THCS

Học vấn:

Cử nhân trường đại học Brighton – Eastbourne – UK

Thành tích:

– Tốt nghiệp khoá học English Teaching Methodology and Classroom Management. – Phương pháp sư phạm và quản lý lớp học.

_ Chứng chỉ TEFL 120 hours ( Teaching English as a Foreign Language) – Dạy tiếng anh như ngoại ngữ

Kinh nghiệm công tác:

– Từ năm 2014 – 2016: Giáo viên Tiếng Anh Tiểu học Victoria

– Từ năm 2018 – 2022  : Giám đốc – Cố vấn học thuật trung tâm Anh ngữ VSEA

Triết lí giáo dục:

A little learning is a dangerous thing.

Nếu ở tiểu học , học sinh chủ yếu dạm ngõ với Tiếng Anh bằng những câu đơn giản , theo hình thức nói lặp đi lặp lại và nhớ từ thì đối với cấp Trung học , học sinh sẽ phải làm quen với những mẫu câu dài hơn , đồng thời tự tạo ra câu cho riêng mình cũng như học những mẫu câu thường được sử dụng trong cuộc sống và phương diện hàng ngày. Đối với cấp học này , mọi thứ sẽ không còn đơn thuần là học và chơi nữa mà sẽ là học và thực hành. Các con vẫn có thể mắc lỗi nhưng hạn chế nhất có thể. Đối với tôi , nếu học sinh đã quyết tâm và học Tiếng Anh trong suốt một thời gian dài , từ mầm non đến hết tiểu học . Vậy thì lên Trung học và kết thúc Trung học , các con phải sử dụng được Tiếng Anh ở một mức độ nhất định ( A2 hoặc B1 theo khung châu Âu ). Đến với lớp học của tôi , Tôi muốn học sinh đạt mục tiêu rõ ràng , nỗ lực cũng như thực hiện được mục tiêu ấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *