Buổi chia sẻ với TS.Phạm Hùng Hiệp: “Hiểu về Hệ thống Sau đại học và Xuất bản học thuật trong lĩnh vực Khoa học Giáo dục”

Tuần vừa qua, Alpha School tổ chức buổi chia sẻ đặc biệt với sự tham gia của Tiến sĩ Phạm Hùng Hiệp, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Giáo dục tại Trường Đại học Phú Xuân. Tiến sĩ Hiệp là một trong bốn nhà khoa học trên toàn cầu nhận giải thưởng thường niên của Hiệp hội Giáo dục so sánh và quốc tế (Comparative and International Education Society – CIES). Buổi chia sẻ đã mang lại cho đội ngũ giáo viên Alpha những thông tin quý giá về hệ thống sau đại học và xuất bản học thuật trong lĩnh vực khoa học giáo dục.

Trong buổi chia sẻ, ông đã giới thiệu về các lựa chọn học sau đại học dành cho giáo viên với các chuyên ngành khác nhau như: quản lý giáo dục, tâm lý, chính sách công,..Trong nửa sau chương trình, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp cận với các tài liệu khoa học đối với giáo viên. Tiếp cận với các tài liệu khoa học không chỉ giúp thực hiện các nghiên cứu mà còn đóng góp vào việc phát triển kiến thức, năng lực chuyên môn của giáo viên từng ngày. TS. Phạm Hùng Hiệp cũng giải thích về nội dung và quy trình xuất bản học thuật. Các bài viết xuất bản cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, có cấu trúc rõ ràng và phản ánh những kết quả nghiên cứu mới nhất. Ông cho biết sự quan trọng của việc chọn tạp chí uy tín để xuất bản, đảm bảo rằng những nghiên cứu của mình được công nhận và lan truyền rộng rãi trong cộng đồng học thuật.

Một trong những điểm nổi bật trong buổi chia sẻ là sự đối chiếu giữa xuất bản học thuật trong nước và quốc tế. Xuất bản trong nước thường tập trung vào vấn đề cụ thể trong lĩnh vực giáo dục của quốc gia, trong khi xuất bản quốc tế tập trung vào vấn đề có ảnh hưởng toàn cầu.

Đối với những người chưa có mục tiêu cụ thể trong lĩnh vực khoa học giáo dục, Tiến sĩ Hiệp khuyên rằng: “Bây giờ là thời điểm để khám phá, tìm hiểu và tham gia vào hoạt động nghiên cứu, thực hiện các dự án và xuất bản học thuật để mở ra nhiều cơ hội và giúp xác định hướng đi trong tương lai”.

Buổi chia sẻ với Tiến sĩ Phạm Hùng Hiệp đã mang đến cho thầy cô Alpha những kiến thức bổ ích, cung cấp cái nhìn rõ ràng về hệ thống sau đại học và xuất bản học thuật trong lĩnh vực khoa học giáo dục. Qua buổi chia sẻ này, mỗi thầy cô đã nhận ra tầm quan trọng của việc nghiên cứu và tiếp cận với các tài liệu khoa học uy tín trong sự phát triển của cá nhân và cộng đồng học thuật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *