ALPHA SCHOOL TRONG TIẾN TRÌNH THAM GIA KIỂM ĐỊNH COGNIA

Xuất phát từ quan điểm đề cao vai trò phát triển con người, đồng thời phục vụ sự phát triển xã hội của giáo dục, Hệ thống giáo dục Alpha đặt ra SỨ MỆNH

GIÁO DỤC HỌC SINH TÍNH TỰ CHỦ – ĐAM MÊ VÀ SÁNG TẠO

Đồng thời, xác lập TẦM NHÌN về một môi trường giáo dục khai phóng với 3 định vị:

– TRƯỜNG HỌC HÀNG ĐẦU VỀ DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM 

– GIÁO DỤC HƯỚNG NĂNG LỰC CÁ NHÂN 

– CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN QUỐC TẾ

Hướng đến xây dựng một môi trường toàn diện, Alpha School áp dụng mô hình cây giáo dục bao gồm: Giáo dục nhân cách; Phát triển kỹ năng và kiến thức; 8 tiêu chí đầu ra của một công dân tốt và một con người có năng lực.

Để nuôi dưỡng từ gốc rễ, Alpha School lựa chọn 8 GIÁ TRỊ CỐT LÕI áp dụng xuyên suốt trong từng hoạt động của mỗi con người Alpha:

  •  4 giá trị làm người: Yêu thương; Tôn trọng; Trung thực; Trách nhiệm
  •  4 giá trị làm việc: Cầu thị; Dũng cảm; Hợp tác; Nỗ lực

Với mục tiêu cải tiến chất lượng giáo dục toàn diện, Alpha School và các thành viên Tập đoàn Giáo dục EQuest chính thức triển khai Chương trình Kiểm định công nhận bởi Cognia, Hoa Kỳ.

Qua hơn 125 năm thành lập, đến nay, Cognia là tổ chức kiểm định hàng đầu thế giới, và đã công nhận chất lượng cho hơn 40.000 trường học trên 85 quốc gia, với hơn 5 triệu nhà giáo dục và 2,5 triệu học sinh được trải nghiệm chương trình kiểm định của Cognia.

Cognia đưa ra những tiêu chuẩn và tiêu chí ĐO LƯỜNG – ĐÁNH GIÁ trên cơ sở khoa học, đồng thời tư vấn để cải tiến chương trình, cũng như phương pháp giảng dạy cho các đơn vị giáo dục, phù hợp với văn hóa nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng đầu ra và trải nghiệm cho học sinh.

Kiểm định Cognia mang lại nhiều lợi ích thiết thực đối với sự phát triển của Nhà trường, giáo viên và học sinh. Theo đó, Nhà trường nâng cao được các tiêu chuẩn về tổ chức và quản lý, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học… Học sinh được đảm bảo về chất lượng chương trình đào tạo, nhân sự quản lý, giáo viên giảng dạy và bằng cấp.

Nhiều chứng chỉ học thuật do các trường trong hệ thống của EQuest cấp sẽ được hầu hết các trường trên toàn cầu công nhận và không cần phải trải qua quá trình xác minh hoặc chuyển đổi chứng chỉ tương đương. Học sinh trong hệ thống EQuest có thể dễ dàng chuyển tiếp tới các trường trung học công lập và tư thục tại Mỹ, bao gồm cả các trường trong hệ thống đối tác của EQuest và có lợi thế khi nộp hồ sơ vào các trường đại học hàng đầu.

Sau 5 tháng triển khai, ngày 19/11/2021 vừa qua, Tập đoàn Giáo dục EQuest cùng các đơn vị thành viên đã trở thành ứng viên kiểm định chính thức của Cognia.

Trong giai đoạn 2 các nhà trường sẽ triển khai, đánh giá kế hoạch cải tiến và chuẩn bị cho buổi đánh giá mức độ cam kết bởi Cognia vào tháng 4/2022. Đây là mốc thời gian đặc biệt quan trọng với Tập đoàn giáo dục EQuest nói chung và các trường thành viên nói riêng, đánh dấu việc các nhà trường được công nhận về chất lượng bởi một tổ chức kiểm định Quốc tế.

Tại Alpha School, từ tháng 12/2021 đến 04/2022, Nhà trường tập trung cải thiện vào 04 lĩnh vực: Cơ sở vật chất, Quy trình vận hành, Đào tạo đội ngũ; Nâng cao chất lượng dạy và học. Đây là những điểm then chốt khiến cho quá trình vận hành trường học đạt được tới những chuẩn mực quốc tế. Quá trình cải tiến sẽ tiếp tục diễn ra trong những giai đoạn sau tháng 4/2022 để đảm bảo cho sự cải tiến và phát triển là liên tục dưới sự giám sát của Tập đoàn EQuest và Tổ chức kiểm định Cognia.

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *