Alpha trải nghiệm rừng ngập mặn – Vườn quốc gia Xuân Thủy

Trong dịp nghỉ lễ vừa rồi, Alpha phối hợp cùng Doanh nghiệp xã hội KHÁC đã tổ chức cho một nhóm các con học sinh cùng gia đình đi trải nghiệm tại Vườn quốc gia Xuân Thuỷ – Nam Định.

Để xem toàn bộ buổi tổng kết. Xem toàn bộ Album click vào LINK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *