Hoạt động của CLB Alpha STEM Lab tháng 10

Alpha Stem – Một lớp học không có giáo án. Tụi trẻ “phải” tự mò, tự nghĩ việc mà làm, tự cầm búa cầm cưa mà làm,… tự hết. Vì thầy cô cũng làm mà. Lớp này có: học trò tò mò, thầy cô táy máy, đồ đạc tưng bừng.Chẳng phải thế cũng là helicopter teachers hay sao. ^_^

Xem toàn bộ hoạt động của Alpha Stem. Click vào ALBUM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *