ALPHA SCHOOL TIẾN HÀNH PHUN KHỬ TRÙNG TOÀN TRƯỜNG TRONG NGÀY 28/02/2020

Thứ 6, ngày 28/02/2020, Bộ phận Y tế của Alpha School tiếp tục tiến hành phun khử trùng toàn trường để đảm bảo vệ sinh, an toàn trong Nhà trường. Đây là hoạt động vẫn diễn ra thường kỳ tại Alpha School, đặc biệt là khi dịch Covid-19 diễn biến khó lường tại Việt Nam và trên thế giới. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *