ALPHA SCHOOL HỌP CÁN BỘ TOÀN HỆ THỐNG NGÀY 28/02/2020

       Ngày hôm nay, 28/02/2020, toàn bộ giáo viên và cán bộ công nhân viên của Alpha School đã tham dự buổi họp để nghe phổ biến và thảo luận về kế hoạch hoạt động trong tháng 3 của Nhà trường. Theo đó, có 2 kịch bản hành động đã được dựng nên để sẵn sàng cho việc đón học sinh trở lại trường hoặc khi học sinh tiếp tục được nghỉ do diễn biến của dịch Covid-19.

       Trong suốt tháng 2 vừa qua, Nhà trường vẫn luôn duy trì công tác dọn vệ sinh, đảm bảo an toàn, kiểm soát phòng chống dịch đối với tất cả những người ra vào trường. Cuối mỗi tuần, Nhà trường luôn trong tâm thế sẵn sàng và chuẩn bị tốt nhân lực, vật lực cho việc phun khử trùng toàn trường, vệ sinh sạch sẽ và đào tạo cho cán bộ, giáo viên quy trình chuẩn để đảm bảo an toàn cho các em học sinh.

       Trong cuộc họp lần này, Nhà trường càng nhấn mạnh hơn nhiệm vụ của mỗi cá nhân, đặc biệt là với những bộ phận phục vụ như: xe tuyến, bếp, bán trú, lao công… Tất cả đều tập trung cao độ trong thời điểm này, bởi vì ai cũng nhận thức rõ trách nhiệm lớn lao của bản thân trong việc tạo nên môi trường AN TOÀN và HẠNH PHÚC cho các học sinh thân yêu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *