TRƯỜNG THCS & THPT PHẠM VĂN ĐỒNG THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC ALPHA SCHOOL CÔNG BỐ TỔ CHỨC DẠY HỌC MÔN AP TRONG NĂM HỌC 2023 – 2024

Từ năm học 2023 – 2024,  Trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng thuộc Hệ thống giáo dục Alpha School chính thức triển khai giảng dạy chương trình Dự bị đại học Advanced Placement  (AP) – Chương trình dự bị đại học dành cho đối tượng học sinh THPT.  Chương trình AP bao gồm các khóa học tương ứng với nội dung đào tạo năm đầu của Đại học. AP được công nhận bởi hầu hết các trường Đại học ở Mỹ và thế giới cũng như nhiều trường Đại học lớn tại Việt Nam. 

Trong năm đầu tiên triển khai, Trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng thuộc Hệ thống giáo dục Alpha School sẽ giảng dạy hai môn AP là AP Calculus AB (Giải tích) và AP Microeconomics (Kinh tế vi mô). Nhà trường xin công bố các thông tin về môn học: 

AP Calculus AB (Giải tích)

  • Số lượng học sinh thế giới thi: 251.639 (Số liệu năm 2022)
  • Tỷ lệ học sinh đạt điểm 3 trở lên: 51,0% (Bài thi AP áp dụng thang điểm 5)
  • Chuyên ngành Đại học phù hợp: Kinh doanh & quản lý, kinh tế, marketing, máy tính & CNTT,…

AP Microeconomics (Kinh tế vi mô):

  • Số lượng học sinh thế giới thi: 124.436 (Số liệu năm 2022)
  • Tỷ lệ học sinh đạt điểm 3 trở lên: 59,1% (Bài thi AP áp dụng thang điểm 5)
  • Chuyên ngành Đại học phù hợp: Kinh doanh & quản lý, kinh tế, marketing, giáo dục,…

Để chuẩn bị cho việc giảng dạy và tham dự bài thi AP Calculus AB (Giải tích) và AP Microeconomics (Kinh tế vi mô), nhà trường sẽ gửi thông báo chính thức đến PHHS qua email vào ngày 27/03/2023 để hướng dẫn đăng ký và điều kiện tham dự xét tuyển bài kiểm tra đánh giá năng lực đầu vào (Dự kiến tổ chức vào tháng 04/2023). Hệ thống giáo dục Alpha School luôn nỗ lực mang đến một môi trường học tập chuẩn quốc tế và trang bị tốt nhất cho học sinh những kỹ năng cần thiết cho các bậc học cao hơn. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *