Đội ngũ giáo viên cấp THCS của Hệ thống giáo dục Alpha School là những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc của các trường Đại học Sư phạm, Đại học Quốc gia, Đại học Hà Nội… có trình độ chuyên môn sâu và đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng sư phạm tốt.

Ngoài ra, 100% đội ngũ giáo viên Alpha còn được đào tạo thường xuyên trong suốt quá trình công tác về kiến thức tâm lý học sư phạm, tâm lí học lứa tuổi và phương pháp dạy học bởi Hội đồng khoa học của Hệ thống giáo dục Alpha School.

Bộ môn Toán học Bộ môn Ngữ văn Bộ môn tiếng anh Bộ môn lịch sử Bộ môn địa lí Bộ môn sinh học Bộ môn vật lí - hóa học Bộ môn kỹ năng - Giáo Dục công dân Bộ môn công nghệ - Tin học Bộ môn thể dục - Rèn luyện ý chí Bộ môn nghệ thuật - SEL