8 GIÁ TRỊ CỐT LÕI TẠI ALPHA SCHOOL

Với khát vọng xây dựng một môi trường giáo dục toàn diện, xuất phát từ nền tảng giá trị sống cốt lõi cùng với chương trình và phương pháp dạy học hướng năng lực cá nhân phù hợp với từng học sinh, Alpha áp dụng mô hình cây giáo dục bao gồm: Giáo dục nhân cách; Phát triển kỹ năng và kiến thức; 8 tiêu chí đầu ra của một công dân tốt và một con người có năng lực.

Để nuôi dưỡng từ gốc rễ, Alpha School lựa chọn 8 GIÁ TRỊ CỐT LÕI áp dụng xuyên suốt trong từng hoạt động của mỗi con người Alpha:

  • 4 giá trị làm người: Yêu thương; Tôn trọng; Trung thực; Trách nhiệm

  • 4 giá trị làm việc: Cầu thị; Dũng cảm; Hợp tác; Nỗ lực

8 giá trị cốt lõi này không nằm ngoài những Giá trị cốt lõi chung mà Tập đoàn giáo dục EQUEST đang theo đuổi: Learning: Học hỏi – Excellence: Xuất sắc – Action: Hành động – Dedication: Tận tâm – Scalability: Mở rộng để vươn tới sự vượt trội và cống hiến.

1. YÊU THƯƠNG: Biết yêu thương bản thân và tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh.

Giá trị này được bồi đắp và thể hiện qua: Chương trình SEL – Giáo dục cảm xúc xã hội để phát triển khả năng thấu cảm và sự tự trân trọng; Hoạt động Nói lời cảm ơn, Hoạt động Gửi yêu thương đến Quỹ Khát vọng, Các chương trình thiện nguyện của Alpha Big Heart…

2. TÔN TRỌNG: Tôn trọng là cách để gieo trồng hạt giống tự tin. Tôn trọng người khác cũng chính là tôn trọng bản thân mình, nhận ra giá trị đích thực của mỗi người.

Giá trị này được bồi đắp và thể hiện qua: Giáo dục nhận thức về việc tôn trọng tài sản, không gian chung và riêng của người khác, tôn trọng thiên nhiên, bảo vệ môi trường, tiết kiệm điện – nước – giấy…

3. TRUNG THỰC: Trung thực tức là tôn trọng sự thật. Trung thực được thể hiện trong tư tưởng, lời nói và hành động thì sẽ đem lại sự tin tưởng – gắn kết. 

Giá trị này được bồi đắp và thể hiện qua: Học đúng cách, thi đúng luật; Luôn nói sự thật về những khó khăn của mình với những người thân để được chia sẻ, giúp đỡ; Biết nhận ra lỗi và tìm cách khắc phục lỗi của bản thân…

4. TRÁCH NHIỆM: Khi sống có trách nhiệm với bản thân và với những người xung quanh sẽ giúp mỗi người hình thành những phẩm chất đạo đức tốt, biết không ngừng trau dồi tri thức để hoàn thành mục tiêu.

Giá trị này được bồi đắp và thể hiện qua: Luôn hoàn thành mục tiêu và các nhiệm vụ được giao bằng tất cả khả năng mình; Chủ động nhận các nhiệm vụ phù hợp với khả năng bản thân; Luôn giữ đúng cam kết – lời hứa đã đặt ra; Có trách nhiệm với gia đình, thầy cô, bạn bè; Chủ động giúp đỡ bố mẹ việc nhà và giúp đỡ những người khác…

5. CẦU THỊ: Là việc luôn học hỏi, phát triển bản thân, mở rộng kiến thức và biết lắng nghe nhiều hơn.

Giá trị này được bồi đắp và thể hiện qua: Tích cực – chủ động trong mỗi tiết học và các nhiệm vụ học tập; Nuôi dưỡng tình yêu đọc sách nhờ các tiết Văn hóa đọc và việc đọc sách tại nhà; Biết lắng nghe để tự điều chỉnh bản thân và học hỏi nhiều hơn…

6. DŨNG CẢM: Dũng cảm là chính mình, chiến thắng nỗi sợ, tự tin thể hiện bản thân và biết bảo vệ lẽ phải.

Giá trị này được bồi đắp và thể hiện qua: Hoạt động rèn luyện ý chí; Biết chiến thắng nỗi sợ, lên án cái sai, bảo vệ điều đúng, dám nhận lỗi khi mình chưa đúng; Vượt qua rào cản tâm lý để sẵn sàng tham gia các cuộc thi, các hoạt động tập thể…

7. HỢP TÁC: Sự hợp tác, tương trợ lẫn nhau sẽ có giá trị rất lớn trong việc tạo nên thành công, dựa trên việc học hỏi lẫn nhau. Khi nhận ra những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, mỗi người có khả năng tự tạo ra sự hợp tác, từ đó nâng cao kỹ năng sống cho mình.

Giá trị này được bồi đắp và thể hiện qua: Tích cực tham gia các hoạt động nhóm, dự án học tập, nhiệm vụ chung của lớp; Có thái độ thiện chí, lắng nghe và giúp đỡ bạn bè khi cần…

8. NỖ LỰC: Nỗ lực vượt qua khó khăn, trở ngại và những giới hạn của bản thân để thực hiện những mục tiêu đã đề ra sẽ giúp mỗi người kéo giãn năng lực, rèn luyện sự bền bỉ trong ý chí và nghị lực.

Giá trị này được bồi đắp và thể hiện qua: Hoạt động rèn luyện ý chí; Khắc phục những khó khăn, trở ngại trong giảng dạy – học tập, đặc biệt trong giai đoạn học tập trực tuyến hiện nay; Quyết tâm và kiên trì thực hiện cam kết của bản thân…

***

Hướng đến một môi trường giáo dục văn minh, Alpha School chuẩn hóa 8 giá trị trên thành “các quy định mang tính chất rèn luyện” dành cho toàn bộ học sinh và cán bộ giáo viên của Nhà trường. Mỗi tháng trong năm học luôn có một chủ điểm giá trị rèn luyện. Tất cả những điều đó giúp học sinh bồi đắp nền tảng nhân cách, đi học với nhiều niềm vui, được khơi dậy những khả năng tốt nhất và hướng đến trở thành những người hạnh phúc, đam mê, có năng lực làm việc, sẵn sàng cống hiến cho xã hội, còn các cán bộ giáo viên trở thành những người có thân giáo tốt cho học sinh noi theo.

CHA MẸ HỌC SINH CHIA SẺ VỀ 8 GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA ALPHA 

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *